Kodesnutt.io

#06 Invokasjon av funksjoner

Kode fra episoden