Kodesnutt.io

#07 Infiksfunksjoner og operasjoner

Kode fra episoden