Kodesnutt.io

#05 Manuelle typer for funksjoner

Kode fra episoden