Kodesnutt.io

#17 Records og typealiaser

Kode fra episoden