Kodesnutt.io

#16 Pattern matching av lister

Kode fra episoden