Kodesnutt.io

#10 Records og typealiaser

Kode fra episoden